سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تـــــهران مــــرکــــزی
سامانه آموزش نسخه 110
           
  نام کاربری :      
  رمز عبور :      
              
       
   
     
         
     
         
  11:55:54 شنبه 1 ارديبهشت 1397
  IP:54.81.116.187 = S-1-5-17 == NT AUTHORITY\IUSR