اعلام تاریخ امتحانات لغو شده

دانشجویان محترم جهت پرداخت الکترونیکی اقساط صندوق رفاه پس از ورود به سایت ثبت نام از آیتم صندوق رفاه (بانک ملت) استفاده نمایید

دانشجویان محترم ورودی جدید در صورتی که با وارد کردن شماره شناسنامه در قسمت رمز عبور، قادر به ورود به سایت ثبت نام نمی باشید لطفا شماره شناسنامه خود را بدون صفرهای ابتدای آن وارد فرمایید