canc
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
fivicon
imgshow
canc4     |     canc3     |     canc2
temp


slideshow stu.iauctb.ac.ir

واحد تهران مرکزی

اولین و بزرگترین واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی


قابل توجه دانشجویان ورودی سال 93 :برای دریافت دفترچه راهنما و فرم های ثبت نام به لینک دفترچه راهنمای دانشجویان ورودی جدید مراجعه فرمایید
قابل توجه دانشجویان ورودی سال 93 (کارشناسی ارشد --- فنی و مهندسی) :دانشجویان محترم می توانند در تاریخ 29 و 30 شهریورماه 1393 برای تشکیل پرونده به دانشکده فنی و مهندسی مراجعه فرمایید .


دانشجویان ورودی سال 93 پس از تشکیل پرونده ، دریافت شماره دانشجویی  و رمز عبور با توجه به زمان بندی ارایه شده  در لینک زیر برای ثبت نام و اخذ واحد به سایت ثبت نام دانشگاه تهران مرکز مراجعه نمایند.

زمان بندی مراجعه و ثبت نام دانشجویان ورودی 93 در نیمسال اول 94-93