جهت اطلاع از تشکیل و یا عدم تشکیل کلاسها ، پس از وارد کردن نام کاربری و رمزعبور سایت ، قسمت امور آموزشی بخش "لیست عدم تشکیل کلاس " را مشاهده نمایید