1-.دانشجويان محترم جهت مشاهده ليست دروس ارائه شده نيمسال جدید به قسمت امور آموزشي سايت بخش ليست دروس ارائه شده مراجعه نماييد./دانشجويان محترم جهت مشاهده زمانبندي ثبت نام نيمسال جدید به قسمت امور آموزشي سايت بخش زمانبندي ثبت نام مراجعه نماييد.
2-زمان بندی انتخاب واحد در ترم پیش رو براساس سال ورود و به صورت زمان محدود-حداکثر 2 ساعت می باشد
3- فایل انتخاب واحد اینترنتی برای تمام کسانی که در یک روز زمانبندی داشته اند از ساعت 16 همان روز تا 8 صبح فردای آن روز باز می باشد

...اطلاعات بیشتر

image1
   |
<<<خوش آمدید>>>

 دانلود نرم افزارو...
***قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم، به منظور رویت فایل های موجود بایستی نرم افزار مذکور را دانلود و سپس نصب نمایند-فن آوری اطلاعات دانشگاه نهران مرکز***
 راهنمای دانشجویان
***دانشجویان محترم پاسخ سوالات خود را در بخش آموزشی/مالی جستجو نمایند.باتشکر فناوری اطلاعات***
 راهنمای اساتید
***(خروجی دانشگاه علم و تقواست لذا برای تحقق این امرحضور مدیران و مسئولین و استادان پیشکسوت ، جوان، فرهیخته و باتقوا در دانشگاه ضروری است
دانشجويان محترم جهت مشاهده زمانبندي ثبت نام نيمسال مورد نظر به قسمت امور آموزشي سايت بخش زمانبندي ثبت نام مراجعه نماييد.دانشجويان محترم جهت مشاهده ليست دروس ارائه شده نيمسال مورد نظر به قسمت امور آموزشي سايت بخش ليست دروس ارائه شده مراجعه نماييد.
فناوری اطلاعات و ارتباطات

متشکریم